Home > PRODUCT > AHD DVR > AHD 1080p DVR > AHD/HD/IP HYBRID
 
SOLUTION
IP CAMERA
AHD CAMERA
AHD DVR
EX-SDI
 
AHD DVR
AHD 1080p DVR
AHD REAL TIME | AHD/HD/IP HYBRID | AHD HALF REAL TIME
 
  MDR-U16900   HD-SDI/AHD/960H Full Hybrid DVR
HD-SDI 1080p, AHD 1080p, 720p & 960H Multi Video Input
HD-SDI 1080p @ 30(25)fps / Channel
AHD 1080p @ 30(25)fps / Channel
960H @ 30(25)fps / Channel

 1